Oтворен повик за експерт за спорт за развој

ЗУМД ТАКТ – објавува конкурс за ангажирање на еден експерт за спорт за развој во рамки на проектот „ Млади и развој на вештини за вработување “, поддржан од ГИЗ. Кандидатките и кандидатите кои ќе бидат земени предвид треба да […]

Отворен повик за учесници на тренинг курс во Софија, Р.Бугарија

Во рамки на проектот RISE (Roma Inclusion through Sport in Europe), TAKT објавува отворен повик за 5 учесници на тренинг  курс за обука на спортски работници, обучувачи, млади и социјални работници. Тренинг курсот се заснова на неформално образование, врз основа […]

Отворен повик за учесници на регионален камп

ТАКТ објавува отворен повик за учесници на регионален камп во рамки на проектот ,,Млади и развој на вештини за вработување’’ подржан од ГИЗ. Цел:  да се подобрат вештините за вработување на младите луѓе во регионот преку посебна S4D методологија. Кога: […]

Oтворен повик за ангажирање на графички дизајнер

ЗУМД ТАКТ. – објавува конкурс за ангажирање на еден графички дизајнер во рамки на приектот „ Млади и развој на вештини за вработување “, поддржан од ГИЗ, Ангажманот се однесува за периодот  од 15.06.2021 до 15.12.2021 година.  Кандидатките и кандидатите […]

Oтворен повик за експерт за спорт за развој

ЗУМД ТАКТ – објавува конкурс за ангажирање на еден експерт за спорт за развој во рамки на проектот „ Млади и развој на вештини за вработување “, поддржан од ГИЗ. Кандидатките и кандидатите кои ќе бидат земени предвид треба да […]