Соработка со Skopje Wild Boars Rugby Club

ТАКТ со задоволство ја најавува соработката со Skopje Wild Boars Rugby Club кои целат кон популаризација на рагби спортот кај младите во нашата земја. ТАКТ ќе придонесе со промоција на родовата еднаквост во овој спорт и зголемување на бројот на […]

Ново партнерство и акциски план со Општина Карпош

Приказната Спорт за развој продолжува, a TAKT семејството се проширува! TAKT креира ново партнерство и акциски план со Општина Карпош во инспиративен процес исполнет со креативни предлози и решенија. Игрите за спорт за развој се наша поддршка во креирањето на […]

Состанок за проектот RISE – Вклучување на Ромите преку спорт

Првиот состанок за проектот RISE – Вклучување на Ромите преку спорт, се одржа овој викенд во Будимпешта. BAIS носителите на овој проект и nivnite партнери се насочуваат кон социјално загрозените групи. Ние веруваме дека спортот е одлична алатка за подобрување […]

Презентација на проектот „Младинска едукација преку спорт“ во општина Чаир

Во просториите на Младинскиот Центар во општина Чаир ТАКТ го презентираше проектот „Младинска едукација преку спорт“ и активностите во кои ќе се вклучат спортските работници во рамките на овој проект. За младите од маргинализирани средини во Чаир ќе креираме бесплатна […]

Работилница за родова еднаквост во спортот во Чаир

По работилницата во основното училиште Лириа , денес ТАКТ одржа практична работилница на тема родова еднаквост во спортот и важноста од спортување кај младите девојки и во основното училиште „Петар Здравковски Пенко“ во општината Чаир. Преку интерактивни вежби, учесниците научија […]

Работилница за родова еднаквост во спортот во Чаир

Вчера во основното училиште Лириа во Чаир нашата експертка Надица Јовановиќ и тренер Елена Зисовска одржаа работилница за родова еднаквост во спортот преку методологијата спорт за развој. На оваа работилница учениците преку едукативни спортски игри научија што значи родова еднаквост, […]

Идни активности поврзани со проектот „Младинска едукација преку спорт“

Денес во просториите на Младинскиот центар во општина Чаир, со Бурим Латифи разговаравме за идните активности поврзани со проектот „Младинска едукација преку спорт“. Наскоро ќе се организираат обуки наменети за спортските работници од оваа општина, а се однесуваат на користење […]

ТАКТ стана дел од приказната на EuropeActive

ТАКТ стана дел од големата европска приказна на EuropeActive во рамките на проектот National #Fitnessday. Среќни сме што за прв пат Македонија ќе стане дел од една ваква иницијатива која има за цел да ја промовира физичката активност и да […]