Биди рамноправен, биди фер

Целта на проектот „Да бидеме рамноправни, да бидеме фер“ е да се се промовира спортот како алатка за зајакнување на младите девојки и социјална инклузија на младите од маргинализирани заедници. Преку спортски активности младите ќе ги развиваат своите лидерски капацитети […]

Образование на младите преку спорт

Проектот „Младинска едукација преку спорт“ ќе се одвива во општината Чаир и ќе се однесува на едукација и превенција на радикализација преку спортки програми и активности. Во рамките на проектот, младите од оваа општина преку спорт за развој методологијата ќе […]

Сите заедно за родова еднаквост во спорт

Овој четиримесечен проект цели кон публикација на успешни спортистки и нивните спортски достигнувања како и промоција на девојки и жени кои професионално делуваат во спортскиот сектор. Дел од активностите се однесуваат на интервјуа, медиумска кампања на социјални медиуми и организација […]

Промовирање на стратешки пристап кон спортска дипломатија на ЕУ

Sports Diplomacy

ТАКТ е партнер на Еразмус+ за имплементација на проектот „Промовирање на стратешки пристап кон спортската дипломатија на ЕУ“ чија цел е да се подготват примарни истражувања и етапна серија на спортски настани со цел поддршка на приоритетите на ЕУ во […]

Вклучување на Ромите преку спорт

Идејата на проектот „Вклучување на Ромите преку спорт“ е да промовира социјална вклученост, еднакви можности и да поттикне подигнување на свеста за неповолноата положба на ромското малцинство преку образованието засновано на спорт. Целите на проектот се подигување на свеста за […]

Развој на авантуристички туризам и млади

Основната цел што овој проект треба да ја постигне е да ја зголеми понудата на авантуристички туризам и ангажирање на млади за зголемување на вработеноста кај младите со специфични цели како: зајакнување на регионалниот, културниот и природниот развој, преку туризам […]

Национален фитнес ден на Европа

Проектот е за градење на капацитети за Европската недела на спортот (EWoS) преку воспоставување на Национален фитнес ден и промоција на физичката активност во голем број земји што не се на програмата на ЕУ и партнерски земји (кои не се […]

Проект за социјална вклученост преку спорт

ТАКТ во соработка со амбасадата на Франција во Скопје го спроведе проектот “We Stand Together- Sport for Social Inclusion” кој имаше за цел да ја подобри кохезијата на заедницата, да се бори против социјалната исклученост и да придонесе кон позитивни […]

Спорт за сите

Sport for all

ТАКТ заедно со локалната мрежа за Спорт за Развој во Крива Паланка, а поддржано од Германското Друштво за интернационална соработка ГИЗ, на 15ти април беше започнат шестмесечниот проект “Спорт за Сите”. Целта на проектот “Спорт за Сите” е да се […]

Жени Лидерки – Унапредување на родова еднаквост во спортот

Едногодишниот проект „Жени Лидерки – Унапредување на родова еднаквост во спортот“, поддржан од Кралството на Холандија во Р. Македонија започнa со реализација во декември 2018та година. Aктивностите во рамките на овој проект опфаќаа работилници и семинари наменети за градење на […]