Целта на проектот „Да бидеме рамноправни, да бидеме фер“ е да се се промовира спортот како алатка за зајакнување на младите девојки и социјална инклузија на младите од маргинализирани заедници. Преку спортски активности младите ќе ги развиваат своите лидерски капацитети и ќе ги надградат животните вештини. Овој проект е поддржан од амбасадата на Обединетото Кралство во Македонија.