Интернационалниот ден за спорт и развој на 6ти април беше за прв пат одржан во Македонија и вклучи познати спортисти како примери во промовирање на спортот за мир. Беше создадена успешна кампања како и онлајн платформа.

International Day