Денес се одржа првиот во серијата координативни состаноци за креирање на локално партнерство за развој на планинскиот туризам, спортот и младите. Преку овој проект кој ќе се реализира во следните месеци, ќе го истакнеме потенцијалот во општината Маврово и Ростуша, како и креативните идеи на младите за развој на регионот и заедницата која живее тука.