Приказната Спорт за развој продолжува, a TAKT семејството се проширува! TAKT креира ново партнерство и акциски план со Општина Карпош во инспиративен процес исполнет со креативни предлози и решенија. Игрите за спорт за развој се наша поддршка во креирањето на тим и тимски дух во партнерство кое е спремно да делува обединето.
Благодариме на поддршката на GIZ кои го овозможија овој процес.