Првиот состанок за проектот RISE – Вклучување на Ромите преку спорт, се одржа овој викенд во Будимпешта. BAIS носителите на овој проект и nivnite партнери се насочуваат кон социјално загрозените групи. Ние веруваме дека спортот е одлична алатка за подобрување на нивната вклученост во општеството! На овој проект ТАКТ е во партнерство со BAIS, Фабрика за шампиони, Лекс Лекс, АДЕЛ Словачка и е ко-финансиран од програмата Еразмус +.