Oтворен повик за експерт за спорт за развој

ЗУМД ТАКТ – објавува конкурс за ангажирање на еден експерт за спорт за развој во рамки на проектот „ Млади и развој на вештини за вработување “, поддржан од ГИЗ. Кандидатките и кандидатите кои ќе бидат земени предвид треба да ги исполнуваат следните квалификации и...

Отворен повик за учесници на тренинг курс во Софија, Р.Бугарија

Во рамки на проектот RISE (Roma Inclusion through Sport in Europe), TAKT објавува отворен повик за 5 учесници на тренинг  курс за обука на спортски работници, обучувачи, млади и социјални работници. Тренинг курсот се заснова на неформално образование, врз основа на...

Отворен повик за учесници на регионален камп

ТАКТ објавува отворен повик за учесници на регионален камп во рамки на проектот ,,Млади и развој на вештини за вработување’’ подржан од ГИЗ. Цел:  да се подобрат вештините за вработување на младите луѓе во регионот преку посебна S4D методологија. Кога: 16 – 20...

Oтворен повик за ангажирање на графички дизајнер

ЗУМД ТАКТ. – објавува конкурс за ангажирање на еден графички дизајнер во рамки на приектот „ Млади и развој на вештини за вработување “, поддржан од ГИЗ, Ангажманот се однесува за периодот  од 15.06.2021 до 15.12.2021 година.  Кандидатките и кандидатите кои...

Oтворен повик за експерт за спорт за развој

ЗУМД ТАКТ – објавува конкурс за ангажирање на еден експерт за спорт за развој во рамки на проектот „ Млади и развој на вештини за вработување “, поддржан од ГИЗ. Кандидатките и кандидатите кои ќе бидат земени предвид треба да ги исполнуваат следните квалификации и...