Move Week 2015 е интернационална спортска седмица која се одвива во повеќе од 200 градови во Европа и во дел од Јужна Америка. ТАКТ заедно со Федерација за Рекреативен Спорт организираа разни спортски активности во скоро сите градови во Македонија,со особен акцент на промоцијата на модерирани физички активности за постари лица. Повеќе од 10 домови за стади лица земаа учество како клучен дел од овој проект.

Move Week