Participation in the sports program She Runs Active girls' lead

ТАКТ ќе учествува на меѓународната спортска програма „She Runs Active girls’ lead“ организирана од Интернационалната Училишна Спортска Федерација и Еразмус+ , која има за цел да промовира физичка активност, развивање на лидерство и зајакнување на ученички преку спорт.

Македонска делегација составена од дванаесет млади спортистки од Скопје, Куманово, Крива Паланка и Охрид, заедно со своите менторки ќе отпатуваат во Париз, Франција. Во текот на нивниот престој ќе имаат можност да учествуваат во мултидимензионални активности кои ги поврзуваат спортот, културата, образованието и иновациите, притоа потенцирајќи ја значајноста на училишниот спорт во промовирањето на родовата еднаквост.