Прв македонски женски тандем лет.ТАКТ го промовира и поддржува учеството на жените во спортот.