Потпишан меморандум за соработка со Општина Крива Паланка

Потпишан меморандум за соработка со Општина Крива Паланка
Потпишан меморандум за соработка со Општина Крива Паланка

Во просториите на градоначалникот Борјанчо Мицевски потпишан е меморандум за соработка со Општина Крива Паланка. Со овој Меморандум се унапредува партнерството и соработката околу реализирање на Програмата за спорт за развој, чија цел е подобрување на социјалното вклучување и кохезија на младите од маргинализираните заедници од Крива Паланка. Оваа програма нуди можности за развој на децата и младите преку спорт и физичка активност.