https://www.facebook.com/GlobalSportsMentoringProgram/videos/664172427089563/

Акцискиот план беше развиен заедно со нејзината менторка Сузан Кохиг во НХЛ во Њујорк а беше презентиран во Вашингтон, САД.