НХЛ и помага во унапредувањето на Силвија Митевска. Улогата на лигата во Глобалното Спортско Менторство ја инспирира македонската параглајдеристка како и младите жени насекаде во светот. Повеќе на NHL.com.

[smartslider3 slider=”3″]