На 16ти ноември во просториите на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје се одржа работилницата на тема „Поттикнување на претприемништво во спортскиот сектор”, предводена од деканката Ленче Алексовска-Величковска.

На работилницата беа презентирани многуте можности за претприемништво, кои студентите и студентките можат да ги искористат по завршување на формалното образование.

Проектот е реализиран со поддршка од Амбасадата на Франција во Македонија.

[smartslider3 slider=”14″]