TAKT ја одржа својата прва работилница на тема: важноста на креативните,уметничките и спортските активности во бегалските кампови во Македонија со поддршка од хуманитарните активности. Работилницата беше организирана во рамките на проектот „Стоплени срца“ поддржана со ад хок грант доделен од Цивика Мобилитас.

Работилницата ја потенцираше потребата за креативни работилници во бегалските кампови како дел од активностите за подобрување на душевното здравје на бегалците како и нивната психолошка состојба. Работилницата беше надополнета со изложба на фотографии кои ги претставуваа активностите на ТАКТ во бегалските кампови во Македонија.

[smartslider3 slider=”5″]